personen

dr. Volckert Overlander

heer van Purmerland en Ilpendam.

geboren: 1571
overleden: 1630

lid Vroedschap van Amsterdam (1605 - 1630).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: Engelse riddertitel 1620.
Heerlijkheden: verwerving 1612.

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 274.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 18-03-1614 - 17-05-1621
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1628 - 30-04-1631
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...