personen

dr. Arent Hendriksz. van der Dussen

geboren: 1681
overleden: 07-12-1760

lid Veertigraad van Delft (1721 - 1753).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 91.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 20.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 225.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 14-04-1741 - 27-04-1744
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1750 - 30-04-1753
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...