personen

Albert van Loo

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 23-02-1673 - 11-02-1674
namens: Oostergo, Westdongeradeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.