personen

Barent (Fleins?) van Sevenaar

heer van Wolfferen.

geboren: -
overleden: 1687

opmerkingen

Persoonsgegevens: Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) II, 145 noemt een Berent van Sevenaer, heer van Wolfferen, edelman uit Gelderland, gehuwd met een zekere Thibault (zonder leefjaren). Dat hier om dezelfde persoon moet gaan blijkt uit Tresoar, stadhouderlijk archief, inv. nr. 361, jaar 1680, dat hem eveneens heer van Wolfferen noemt.

bron voor de persoonsgegevens

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 149.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 05-06-1680 - 30-04-1682
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de stadhouder van Friesland.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1682 - 30-04-1683
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 27-11-1683 - 30-04-1685
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1685 - 15-04-1687
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Beëindigd door overlijden.