personen

Dionysius Andreas Roƫll

geboren: 1689
overleden: 1733

lid Raad van Deventer (1728 - 1732).

opmerkingen

Overig: was hoogleraar wijsbegeerte aan het Deventer Athenaeum.

bronnen voor de persoonsgegevens

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 110 en II, 187.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 1081.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 28-04-1732 - 30-04-1733
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...