personen

Nicolaes Eeuwitsz. Vermeulen

Ook bekend als Nicolaas Ewoutsz. Vermeulen.

geboren: -
overleden: 07-03-1672

lid Vroedschap van Schiedam (1624 - 1672).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 9 (2000) 244.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 1-2 en 4 (1900) 184.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 23-03-1660 - 19-03-1663
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...