personen

Adriaen Jacobsz. Pompe

geboren: 1732
overleden: -

lid Vroedschap van Gorinchem (1766 - 1787). lid Vroedschap van Gorinchem (1788 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 15 (1902) 261, 271-272.

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 143.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 17-10-1794 - 1795
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...