personen

mr. Hobbe Sjoerdsz. Baerdt

geboren: -
overleden: 09-06-1591

bron voor de persoonsgegevens

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 48 (1930) 83.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 28-07-1582 -
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 31-03-1584 - 27-04-1585
namens: Steden, Harlingen
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.

functie: griffier
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 06-05-1585 - 09-06-1591
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.