personen

dr. Paulus Gevaerts

heer van Gansooien.

geboren: 1697
overleden: 22-06-1770

lid Oudraad van Dordrecht (1726 - 1770).

bronnen voor de persoonsgegevens

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 214.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 40 (1942) 63.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 06-06-1754 - 26-04-1757
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...