personen

mr. Casper Everhard Carsten

geboren: 1760
overleden: 1809

opmerkingen

Overig: een benoeming dd. 25 oktober 1803 van Carsten in het Nationaal Gerechtshof werd door hem niet aanvaard.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 60.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 128.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 03-07-1799 - 17-10-1801
namens: District Assen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 22-10-1801 - 15-11-1802
namens: Overijssel
anderen met deze aanstelling...