personen

Roelof baron Sloet tot de Hare

geboren: 1717
overleden: 1790

lid Ridderschap van Overijssel (1746 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 709.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 03-05-1753 - 12-05-1754
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1754 - 01-1790
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden vóór 14 januari (begraven).