personen

Jan Jager

geboren: 1743
overleden: 27-11-1801

lid Vroedschap van Hoorn (1767 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 154.

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 225.

Kooijmans, L., Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn, 1700-1780 (Amsterdam 1985) 330.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1779 - 30-04-1782
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 08-04-1785 - 24-05-1787
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 30-05-1788 - 30-04-1790
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 03-05-1790 - 30-04-1793
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...