personen

Nicolaas Houtingh

geboren: 1706
overleden: -

lid Vroedschap van Monnickendam (1740 - 1761).

opmerkingen

Vroedschap: op eigen verzoek ontslagen 1761

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 231.

Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam (1995) 101.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-08-1755 - 31-07-1757
namens: Monnickendam
anderen met deze aanstelling...