personen

Johan Boudewijnsz. van Banchem

geboren: 1637
overleden: 1699

lid Vroedschap van Leiden (1670 - 1699).

bron voor de persoonsgegevens

Noordam, D.J., Databestand Leidse veertigraad (ongepubliceerd)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 25-11-1683 - 03-05-1686
namens: Holland, Leiden
anderen met deze aanstelling...

Van Leeuwen (zie institutionele toelichting) geeft commissiedatum 24 november.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1692 - 30-04-1695
namens: Leiden
anderen met deze aanstelling...