personen

Valerius van Glinstra

geboren: -
overleden: 02-03-1727

opmerkingen

Overig: was grietman van Gaasterland 1679-1693.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 381.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 25-09-1690 - 30-04-1691
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...