personen

mr. Jan Steven Wentholt

geboren: 02-12-1753 te Zutphen
overleden: 27-06-1831 te Rotterdam

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 255.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 291.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 24 (1938) 345.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 1169.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Justitie van Gelderland (1795-1802)
van: 21-03-1795 - 09-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Arnhem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Constitutiecommissie van 1797
van: 15-09-1797 - 22-01-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 29-07-1800
namens: District Barneveld
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 19-08-1801 - 17-10-1801
namens: District Doesburg
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Nationaal Gerechtshof
van: 17-11-1801 - 07-08-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoog Nationaal Gerechtshof
van: 07-08-1806 - 21-07-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoog Keizerlijk Gerechtshof in Holland
van: 21-07-1810 - 28-02-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: conseiller
instelling: Cour Impériale en Hollande
van: 01-03-1811 - 04-12-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 01-12-1813 - 16-01-1821
anderen met deze aanstelling...

Einddatum: ontslag per 1-4-1821.