personen

Evert Rhijnvisch

geboren: ca. 1590
overleden: ca. 1652

lid Raad van Kampen (1631 - 1653).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 479.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 863.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 269.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 17-10-1642 - 09-11-1645
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...