personen

D. Adema

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 28-07-1582 - 28-04-1584
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland. Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.