personen

dr. Gerard van Lanschot

geboren: ca. 1584
overleden: 02-09-1638

lid Vroedschap van Leiden (1621 - 1638).

opmerkingen

Persoonsgegevens: geboortejaar mogelijk 1585.

bron voor de persoonsgegevens

Noordam, D.J., Databestand Leidse veertigraad (ongepubliceerd)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 07-07-1626 - 07-05-1630
namens: Holland, Leiden
anderen met deze aanstelling...