personen

jonkheer Douwe Jan Andries van Sytzama

geboren: 1761
overleden: 15-03-1807

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 358 en II, 250.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 1793 - 1794
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar uit E. Smits, De Friesche admiraliteit boven water (Dokkum 1996), onzeker. Eindjaar onzeker; mogelijk 1795.