personen

Herman Borgerink

geboren: 1633
overleden: 01-1727

lid Raad van Deventer (1675 - 1709).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 542.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 104-108.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 ((1989) 78.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-05-1681 - 26-05-1684
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...