personen

Quirinus Ekkelboom

geboren: 1683
overleden: 01-1763

lid Raad van Kampen (1722 - 1738). lid Raad van Kampen (1744 - 1763).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 629.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 71.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 06-05-1726 - 22-05-1727
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1730 - 30-04-1732
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 13-05-1737 - 04-05-1739
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1746 - 30-04-1749
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...