personen

jonkheer Hobbo van Burmania

geboren: 1705
overleden: 12-02-1765

opmerkingen

Overig: was grietman van Leeuwarderadeel 1721-1765.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 65 en II, 45.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 176.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 331.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 03-05-1728 - 14-05-1731
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 176 geeft onjuist voornaam 'Wobbo'.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 13-02-1731 - 11-02-1734
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1734 - 11-02-1737
namens: Oostergo, Leeuwarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 18-07-1743 - 17-04-1746
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 13-06-1746 - 29-04-1749
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

De lijst in het Algemeen Nederlandsch Familieblad (zie institutionele toelichting) en O. Vries e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 331 geven aanvangsjaar 1747.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1749 - 1753
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1750 - 1752
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1752 - 06-05-1755
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...