personen

dr. Frederik Riccen

Ook bekend als Frederik Ricxen.

geboren: -
overleden: 29-09-1652

opmerkingen

Persoonsgegevens: De Nederlandsche Leeuw geeft als enige bron overlijden 30 september 1662, oud 63 jaar, in plaats van 29 september 1652.
Overig: uit Purmerend.

bronnen voor de persoonsgegevens

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1484.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 53 (1935) 30 en 304.

Vreede, G.W., 'Hooge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland', Jaarboekje van de regterlijke magt in het Koningrijk der Nederlanden 1 (1839) 3-56 (achterin gebonden, met nieuwe nummering), aldaar 45.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 27-03-1649 - 29-09-1652
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Zeeland 4 april. Volgens Van Leeuwen (zie institutionele toelichting) aanvang 1648. Beƫindigd door overlijden.