personen

Hendrick Dircksz. Spiegel

geboren: 1598
overleden: 18-04-1667

lid Vroedschap van Amsterdam (1632 - 1637).

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 399.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 04-05-1660 - 30-04-1663
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...