personen

dr. Jacob van de Ramhorst

geboren: 1689
overleden: 09-03-1762

lid Vroedschap van Enkhuizen (1720 - 1762).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 227.

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 11-02-1724 - 21-02-1726
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-05-1727 - 30-04-1730
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1730 - 11-03-1732
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming tot advocaat-fiscaal van de Admiraliteit in het Noorderkwartier.

functie: advocaat-fiscaal
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 07-12-1731 - 09-03-1762
anderen met deze aanstelling...