personen

jonkheer Paulus Andries van Eys

geboren: 12-10-1752 te Amsterdam
overleden: 15-01-1826 te Amsterdam

opmerkingen

Adelspredicaat: 1816.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 82 (1992) 283.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 522.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Zuiderzee
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 06-07-1819 - 01-07-1825
namens: Amsterdam, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...