personen

Cornelis Willemsz. Spiering

heer van Spieringshoek.

geboren: 1663
overleden: 29-04-1745

lid Veertigraad van Delft (1692 - 1745).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 227.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 112.

Rijn, M.E. van, Wroeten in de vroedschap. Delftse regentenfamilies in de eerste helft van de 18e eeuw (ongepubliceerde doctoraalscriptie Leiden 1985) Bijlage D

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 21-02-1711 - 27-04-1714
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1720 - 30-04-1723
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1725 - 02-05-1728
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 04-05-1734 - 30-04-1737
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...