personen

dr. George Marcus Warry

geboren: 1710
overleden: 1765

lid Vroedschap van Den Briel (1737 - 1765).

bron voor de persoonsgegevens

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 4 en 13.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1754 - 30-04-1756
namens: Den Briel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 06-10-1760 - 30-04-1762
namens: Den Briel
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.