personen

Gerhardt Donckel

Ook bekend als Gerhardt Doncker.

geboren: 1589
overleden: 30-12-1651

lid Raad van Deventer (1624 - 1651).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 455.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 98-101.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1630 - 31-03-1633
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...

Van Heel en Schilder (zie institutionele toelichting) geven onjuist aanvangsjaar 1631.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1635 - 30-04-1645
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Van Heel en Schilder (zie institutionele toelichting) geven onjuist aanvangsjaar 1636.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1646 - 31-03-1649
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 18 april.