personen

Johan Hendrik Adriaensz. Verboom

geboren: 1708
overleden: 1790

lid Vroedschap van Gorinchem (1733 - 1780).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 128v.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 24 (1906) 197.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 31-07-1767 - 27-09-1770
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-11-1776 - 23-09-1779
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Commissie door de Staten-Generaal ontbreekt.