personen

Jan van Amama

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: in M. De Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 21-22, worden twee personen met deze naam vermeld, zonder dat duidelijk is welke van de twee de hier genoemde is.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 08-02-1667 - 03-02-1669
namens: Westergo, Franekeradeel
anderen met deze aanstelling...