personen

dr. Johan van Santen

geboren: 1567
overleden: 26-10-1609

opmerkingen

Overig: de raadsheer in de Hoge Raad en de gecommitteerde in de Raad van State zijn identiek, blijkens een resolutie van de Staten van Holland van 24 februari 1604 en Nationaal archief, archief De Riemer, inv. nr. 23, blz. 460.
Was vóór zijn benoeming in de Hoge Raad pensionaris van Middelburg.

bron voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 1 (1883) nr. 74, 2.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 26-05-1595 - 1601
namens: Zeeland, Middelburg
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename (commissie door de Staten van Zeeland 28 april). Nieuwe commissie 11 september 1598 en 1 mei 1599.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 21-05-1601 - 05-06-1602
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 23-04-1602 - 27-03-1605
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...

Zat volgens Van Leeuwen (zie institutionele toelichting) voor Delft. Had echter vermoedelijk geen zitting in de veertigraad van die stad. Wel daarin vanaf 1581 Jan Bastiaansz. van Zanten, die echter in 1603 overleed.

functie: raadsheer
instelling: Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795)
van: 1603 - 06-10-1603
anderen met deze aanstelling...

Het aanvangsjaar ligt mogelijk eerder. Bekleding van de functie blijkt uit de in de Resolutiën der Staten-Generaal 1602-1603, blz. 604 (zie institutionele toelichting); de commissie zelf is daar niet in terug te vinden, evenals in het commissieboek van de Staten-Generaal (zie institutionele toelichting).

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 17-11-1603 - 26-10-1609
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Zeeland 8 december. Beëindigd door overlijden.