personen

mr. Scato Trip

geboren: 21-02-1742 te Groningen
overleden: 29-06-1822 te Groningen

bronnen voor de persoonsgegevens

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 114.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 234.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 45 (1952) 438.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 1056.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Stad en Lande
van: 13-02-1795 -
namens: Stad Groningen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Veendam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Constitutiecommissie van 1796
van: 15-03-1796 - 10-11-1796
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van de Eems
van: 20-12-1799 - 21-06-1802
anderen met deze aanstelling...

Herkozen juni 1799.

functie: lid
instelling: Raad van Financiën van Stad en Lande (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van Financiën in het Departement Groningen
van: 19-07-1805 - 05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Groningen (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 01-07-1821
namens: Groningen, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...