personen

mr. Jacob Pompejus Hoeufft

Ook bekend als Hoeufft van Velsen.

geboren: 08-11-1779 te Amsterdam
overleden: 24-08-1835 te Velsen

bronnen voor de persoonsgegevens

Hofland, P., Leden van de Raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941 (Amsterdam 1998) 184.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 85 (1995) 220.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 596.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Zuiderzee
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 02-07-1822 - 24-08-1835
namens: Amsterdam, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (1814-1861)
van: 04-07-1822 - 24-08-1835
anderen met deze aanstelling...