personen

dr. Cornelis Mathiasz. van der Nieuwstad

heer van Zevenhoven en de Koppel.

Ook bekend als Cornelis Neostadius.

geboren: ca. 1549
overleden: 25-06-1606

bronnen voor de persoonsgegevens

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) LVII.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 275.

Nationaal Archief archief De Riemer, inv. nr. 23, blz. 456.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 987.

Siegenbeek van Heukelom-Lamme, C.A., Album scholasticum academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MCMXL (Leiden 1941) 110.

Verhas, C.M.O., De beginjaren van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (Den Haag 1997) 43, 45, 52 en afb. op 47.

functies in bovenlokale instellingen

functie: advocaat-fiscaal
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 07-12-1580 - 24-02-1584
anderen met deze aanstelling...
functie: advocaat-fiscaal
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 1582 - 08-06-1584
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar gebaseerd op het jaar van oprichting van het college.

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 23-02-1584 - 25-06-1606
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.