personen

P. Comans

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 10-10-1678 - 30-04-1679
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de stadhouder.