personen

Johan Sarisz. van der Gronden

geboren: -
overleden: 22-06-1633

lid Raad van Kampen (1615 - 1627).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 451.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 54 (1968) 30.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 102.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 13-05-1624 - 24-09-1627
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...