personen

Tjaerd van Aylva

heer van Waardenburg en Hier, Neerijnen, Oldeland.

geboren: ca. 1644
overleden: 31-01-1705

opmerkingen

Adelstitel: Nederlandsche Leeuw vermeldt: 'zich noemende baron'.
Overig: de functie van gecommitteerde in de admiraliteit in Friesland in 1672 en 1695 werd mogelijk niet door hem, maar door een naam- en tijdgenoot vervuld (1647-1715, elders in deze database). De hier genoemde persoon was mogelijk ook gecommitteerde in de Generaliteits-Rekenkamer 1667-1670, een functie die bij de vermelde naamgenoot is opgenomen.
Was grietman van Hemelumer Oldeferd 1672-1673 en Wonseradeel 1673-1701.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 11, II, 11.

Kuiper, Yme, Adel in Friesland 1780-1880 (Groningen 1993) 417

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 58.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 340.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 16-03-1672 - 23-04-1673
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

Eindjaar mogelijk 1674.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 21-04-1674 - 19-04-1677
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 09-02-1677 - 06-02-1680
namens: Westergo, Wonseradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1683 - 10-02-1686
namens: Westergo, Westdongeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-02-1692 - 08-02-1695
namens: Westergo, Westdongeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 14-04-1695 - 30-04-1698
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1698 - 18-02-1701
namens: Westergo, Westdongeradeel
anderen met deze aanstelling...