personen

dr. Caspar van Vosbergen

heer van Duivendijke en Poortvliet, Vossemeer, Kats, Isselaar.

geboren: ca. 1575
overleden: 02-05-1649

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: ridder in de orde van St. Michiel (Frankrijk).
Heerlijkheden: verwerving Duivendijke 1604.
Overig: was pensionaris van Veere.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 39 (1985) 130.

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1483.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 896.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Zeeland (1596-1795)
van: 03-11-1598 - 06-01-1603
namens: Veere
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging ofwel wegens benoeming tot gedeputeerde ter Staten-Generaal (lijst in het archief van de rekenkamer inv. nr. 1112 (zie institutionele toelichting), ofwel tot pensionaris van Veere (idem, inv. nr. 1113).

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 09-10-1608 - 13-03-1626
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Holland 21 oktober. Beëindiging wegens benoeming tot gedeputeerde ter Staten-Generaal.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 29-10-1625 - 02-05-1649
namens: Zeeland, Veere
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Zeeland. Het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 39 (1985) 130 geeft onjuist aanvangsjaar 1627. Beëindigd door overlijden.