personen

Filips ridder van Borselen

heer van Borselen en Kortgene.

geboren: ca. 1380
overleden: 1431

bronnen voor de persoonsgegevens

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) XXXII en XXXVII.

Damen, M., De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482) (Hilversum 2002) 446.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 264.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 95.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gouverneur
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 01-10-1430 - 13-07-1431
anderen met deze aanstelling...

Samen met Frank en Floris van Borselen. Beëindigd door overlijden. Als onbezoldigd raadsheer vermeld in 1429.