personen

dr. Ferdinand Ferdinandsz. van Collen

heer van Gunterstein en Tienhoven.

geboren: 1708
overleden: 22-03-1789

lid Vroedschap van Amsterdam (1749 - 1782).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen op eigen verzoek 1782.

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) II, 898.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 31-03-1742 - 07-05-1749
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1749 - 30-04-1755
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...