personen

Jan Tamboeser

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1787 - 11-11-1787
namens: Steden, Harlingen
anderen met deze aanstelling...