personen

Douwe Feie van Aylva

geboren: 1675
overleden: 10-06-1725

opmerkingen

Overig: De Haan Hettema en De Nederlandsche Leeuw vermelden zitting in Admiraliteit op de Maze, maar daarvoor werd elders geen bewijs gevonden.
Was grietman van Kollumerland 1712-1725.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 12 en II, 11.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 62.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-02-1719 - 26-02-1722
namens: Oostergo, Kollumerland
anderen met deze aanstelling...