personen

Jan van der Poel

geboren: -
overleden: 1717

lid Vroedschap van Monnickendam (1682 - 1717).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Jaarverslag Oud Monnickendam geeft 1718 als eindjaar van de vroedschapstermijn (wegens overlijden). Overlijdens- of begraafdatum kan niet definitief worden vastgesteld wegens een hiaat in de begraafregisters (verificatie bij auteur L. Appel).
Vroedschap: zie persoonsgegevens.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 230.

Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam (1995) 100.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 02-09-1684 - 04-01-1689
namens: Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 21-07-1695 - 1695
namens: Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 10-08-1696 - 09-08-1698
namens: Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 15-08-1705 - 16-08-1707
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...