personen

Tiberius van Oenema

geboren: -
overleden: 22-05-1640

opmerkingen

Overig: was grietman van Utingeradeel 1619-1622.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 331.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 11 (1907) 387.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 16-05-1618 - 22-03-1621
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 20-06-1624 - 04-05-1625
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 16-09-1631 - 1635
namens: Zevenwolden, Utingeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1635 - 1638
namens: Zevenwolden, Utingeradeel
anderen met deze aanstelling...