personen

Jan Jansz. van Baersdorp

geboren: -
overleden: 03-08-1608

lid Vroedschap van Leiden (1572 - 1574). lid Vroedschap van Leiden (1580 - 1608).

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 55 (1937) 263.

Noordam, D.J., Databestand Leidse veertigraad (ongepubliceerd)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 02-10-1597 - 02-03-1600
namens: Holland, Leiden
anderen met deze aanstelling...