personen

Gijsbert van Dedem

geboren: 1612
overleden: 1672

lid Raad van Zwolle (1649 - 1672).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 493.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 80.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 554-555.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 20-04-1657 - 13-05-1659
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 30-06-1661 - 31-03-1665
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel.