personen

Engelbrecht Maertensz. Graswinckel

geboren: 1653
overleden: 10-06-1738

lid Veertigraad van Delft (1683 - 1738).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 90.

Graswinckel, D.P.M., Graswinckel. Geschiedenis van een Delfts brouwers- en regenten-geslacht ('s-Gravenhage 1956) 365.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 123.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 75.

Rijn, M.E. van, Wroeten in de vroedschap. Delftse regentenfamilies in de eerste helft van de 18e eeuw (ongepubliceerde doctoraalscriptie Leiden 1985) Bijlage D

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 16-03-1699 - 27-03-1702
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1711 - 30-04-1714
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1721 - 30-04-1724
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...