personen

Evert van Echten tot Oldruitenborgh

geboren: 1612
overleden: 1672

lid Ridderschap van Overijssel (1643 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 478.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 03-05-1644 - 25-09-1645
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...